line
logo
line
 
welcome

 

Navigare Medical leverer helsetjenester på konsulentbasis


Våre medisinske tjenester omfatter bl.a.:

- Maritim medisinsk rådgivning
- Kurs og undervisning:

     - akuttmedisin/førstehjelp

     - helserelaterte fag

     - spesialopplæring i forbindelse med ekspedisjoner o.l.
- Dykkemedisin og helseattest for yrkesdykker
- Helseerklæring for maritimt personell
- Avansert akuttmedisinsk beredskap

- arrangementer og events

- festivaler

- filminnspillinger

- Psykologtjenester

Navigare Medical

Daglig Leder - Dr. Rolf R. Qvernheim
Klokkerlia 30B – 3531 KROKKLEIVA
Telefon: +47 90 18 18 38

Org.nr.: NO 945782374

 

line